Name

3dVIEW

About

wykształcenie wyższe architektoniczne, studia ukończone na wydziale architektury we Wrocławiu.